Våra terapeuter

Välkommen till Hälsoporten i Stockholm. Här presenterar vi våra terapeuter med bild och beskrivning av deras kompetenser och speciella inriktning sorterade under de rum de hyr:
1 Opalen, 2 Smaragden, 3 Citrinen, 4 Kalciten, 5 Korallen, 6 Safiren, 7 Ametisten, 8 Rosenkvartsen.

Länk till hur du enkelt bokar tid on-line finns i anslutning till varje terapeut.  En del har online-kalendrar, andra når du genom länk till  kontaktformulär. Vill du också bli en av oss, läs om hur du hyr behandlingsrum hos oss här

Våra terapeuter

RUM 1

OPALEN

Sabine Rosén

Kroppsbehandling, näringskonsultation

Utbildning & Erfarenhet:

Sabine är utbildad Kinesiolog, Akupunktör, Massageterapeut, Näringsterapeut, Fytoterapeut. Sabine Rosén har under sina mer än 30 år i yrket utvecklat “Spine-and Bodyflow Kinesiology” som kombinerar ett österländskt helhetstänk med ett mer västerländskt detaljkunnande.

Sabine erbjuder:

Behandling med kinesiologi, akupunktur, näringskonsultationm fytoterapi och massageterapi. Sedan 2016 driver Sabine en Yrkesutbildning till Kinesiolog, som är kvalitetssäkrad av Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.  Läs mer om utbildningen här. 2021 valdes Sabine till Årets medlem i KRY. Några rader ur motiveringen: ”Hennes driv, genuina intresse för andra och hennes starka övertygelse är en inspiration för oss alla. Sabines positiva framtoning och inkluderande förhållningssätt till sitt yrke gör henne till en ambassadör av klass. ” Läs mer

BOKA: Sabine är oftast fullbokad lång tid framöver, men har ibland tider för att ta emot nybesök.  Är du klient sedan tidigare har Sabine ett par olika behandlingspaket du bokar här

30 dagars Lust & Glädje, projekt för välmående.

Sabine Kåhre

Kroppsbehandling

Utbildning & Erfarenhet:

Sabine Kåhre är utbildad Lymfmassageterapeut, Massageterapeut, Facioterapeut.

Sabine Kåhre erbjuder:

Sabine Maria Kåhre har under många år haft hälsocenter i Hudiksvall. Nu har vi på HälsoPorten som ägs och drivs av Sabine Rosén, nöjet att ha henne hos oss även i Stockholm 2 dagar i veckan.

Sabine Maria Kåhre arbetar med olika kroppsterapier, och det som du kan boka just nu är behandlande massage, lymfmassage och faciabehandling. Du kan läsa mer om de olika behandlingarna på HälsoPortens bokningssida (eftersom vi redan har en ”Maria” och en ”Sabine” så har vi valt att lägga Sabine Maria Kåhres bokningar i kalendern RUM och S.M Kåhre): BOKA HÄR

Mer om  Sabine Kåhre med egna ord:
”Som terapeut ser jag mig som problemlösare och pusselmänniska, jag tycker om krångliga pussel som bara himmel och hav, då man knappt ser skillnaden mellan bitarna men man ser helheten.

När jag är tvungen att använda ögon, öron, känslan och intentionen för att kunna se skillnaderna då är det kul… Ja, jag är trött när jag åker hem från jobbet, både fysiskt och psykiskt, men alltid nöjd och triggad till att lära mig mer och hitta nya bitar i pusslet.”

Om du vill nå Sabine Maria Kåhre, så kontakta henne via mejl: sabine@eco-kliniken.se

RUM 2

SMARAGDEN

Agneta Dahlerus

Samtal

Utbildning & Erfarenhet:

Agneta  är utbildad familjeterapeut samt symboldramaterapeut. Agneta har lång erfarenhet av möten med människor inom vård och omsorg och är även verksam sedan många år som familjebehandlare inom socialtjänsten.

Agneta erbjuder:

Agnetas terapiform Symboldrama är en visualiserande form av psykoterapi  som passar dig som vill hitta/återfinna din kraft och glädje eller kan behöva finna och reparera något inom dig som skadats och hindrar dig att leva fullt ut här och nu.

Ett terapitillfälle är indelat i tre delar. Första delen består av ett längre samtal.  I den andra delen sker arbetet i det som kallas den inre scenen, vilket är en guidad visualiserande djupavslappning (Symboldrama) där man med vägledning av terapeuten visualiserar inre bilder/symboler som man sedan arbetar med i terapin. Därefter följer ett kortare samtal. Som sista moment hemma ritar/målar man en bild från Symboldramat. Observera att detta moment inte är någon prestationsuppgift utan ett helt kravlöst moment för att bearbeta känslor på. Nästkommande terapitillfälle tolkar man sin bild tillsammans med terapeuten.

Symboldrama tillsammans med samtal hjälper dig att bearbeta och integrera ditt förflutna med nuet men kan också med fördel användas för att inspirera och motivera dig att följa din längtan in i framtiden.

Du bokar Agneta via kontaktformulär

RUM 3

CITRINEN

Eva Åsberg

Samtal

Utbildning & Erfarenhet:

Intuitiv coach. I hela sitt liv har Eva varit medial. Eva är också skattejurist sedan många år.

Eva erbjuder:

Utifrån medialiteten har hon utarbetat en metod där hon coachar klienter att hitta sina styrkor, förmågor och inre trygghet. Som skattejurist hjälper hon enskilda firmor och små aktiebolag med bokföring och deklaration.

Mer om Eva med hennes egna ord:

Jag en varm, glad och humoristisk person med en förkärlek för naturen. Därför har jag valt att bo ute i skogen på ett litet berg. Jag har ett förflutet som ungdomsledare inom scoutrörelsen.

Du bokar Eva genom att ringa eller skicka sms till 073 670 48 98

RUM 5

KORALLEN

Maria Laurila

Kroppsbehandling

Utbildning & Erfarenhet:

Maria är utbildad kinesiolog, massageterapeut, kraniosakralterapeut och snart färdig akupunktör. Maria är även en del i lärarteamet på Sabine Rosén Utbildningar som utbildar kinesiologer.

Maria erbjuder:

Utifrån sin breda kunskap och långa yrkeserfarenhet har hon förmåga att se varje klients behov och väver in all sin kunskap i behandlingen.

Mer om Maria med egna ord:

”Många kunder brukar fråga mig vad de ska säga, att jag gör, om någon frågar. Svaret brukar bli: ”Jag hjälper mina klienter att hitta orsaken till de problem som uppstått”. Jag är en social & positiv person med många strängar på min lyra. Jag är bland annat scoutledare och brinner för att arbeta med ungdomar. Ett annat intresse är att lyssna på musik och jag går gärna på rockkonserter. ”

Du bokar Maria direkt via online-kalender här

Andrew Albrecht

Kroppsbehandling

Utbildning & Erfarenhet:

Andrew Albrecht är certifierad Rolfingterapeut, Rolfing Structural Integration,  Leg. sjukgymnast(USA) och Coach. Rolfing-terapeuten arbetar med kroppens myofascia, bindväv, för att minska spänningsmönster i kroppen. Bindväven är ett nätverk som ger kroppen dess form, stöder skelett och mjukare vävnader. Bindväven förkortas efter skador och vid spänningar, och kroppshållningen påverkas. Rolfing är en djupgående behandling som påverkar kroppens struktur, rörlighet och hållning. Genom manipulation av bindväv kan kroppens olika delar röra sig och samarbeta på ett mer gynnsamt sätt. Eftersom minnen och känsloupplevelser kan finnas lagrade i kroppen, så har behandlingen ibland en frigörande effekt på det känslomässiga planet.

Andrew erbjuder:

Rolfing är Andrews primära inriktning, men han integrerar även andra metoder i sina behandlingar baserat på klientens unika behov och mål.
Han arbetar med människor med stelhet från spännings-och smärt tillstånd, nack och ryggproblem, kroppshållning, stresshantering och personlig utveckling.
Han behandlar även idrottsutövare, dansare och musiker; människor som söker förbättrad fysisk prestation och ökat uttryck.

Mer om Andrew:

Boka tid hos Andrew genom att kontakta honom personligen via mejl: rolfingstockholm(a)gmail.com, eller via sms/telefon: 070-7894647

Via länken till Andrews egen websida, hittar du mer info om både honom och om rolfing: https://rolfingstockholm.se/

RUM 6

SAFIREN

Åsa Forssén

Samtal

Utbildning & Erfarenhet:

Åsa Forssén är auktoriserad gestaltterapeut med en masterexamen 2005 från Gestaltakademin i Skandinavien och University of Derby i England. Därutöver är hon utbildad kbt-terapeut, Steg 1 samt parterapeut, Imagoterapi. Hon är även auktoriserad handledare samt Mindfulnessinstruktör. Åsa har flera decenniers erfarenhet av att möta människor med samtal i olika former, dels inom psykoterapeutiska sfären, dels inom psykiatrin samt därutöver inom läraryrket.

Åsa erbjuder:

Individualterapi, parterapi och handledning. Till Åsa kommer människor med många olika problem, det kan handla om nedstämdhet, depression, relationssvårigheter, ångest, livskris, sorg, arbetsrelaterade problem eller konflikter men även basala livsfrågor om hur det är att vara människa i den värld vi lever i.

Mer om Åsa med egna ord:

”Jag har ett stort intresse för vad det är att vara människa. I gestaltterapi ser man till helheten. Mot vilken bakgrund uppstår de svårigheter vi upplever? Med nuet i fokus undersöker vi tillsammans vad som sker i klientens möte med omvärlden.”

Du bokar Åsa genom kontaktformulär

Helene Arkhem

Samtal

Utbildning & Erfarenhet:

Helene är diplomerad samtalsterapeut, utbildad inom psykosyntes vid HumaNova. Helene är även certifierad handledare för sorgbearbetning, utbildad vid Svenska institutet för sorgbearbetning

Helene erbjuder:

Samtalsterapi, parterapi och sorgbearbetning. Till Helene kommer människor i olika åldrar för stöttande och empatiska samtal. Många längtar efter en förändring i sitt liv, men är osäkra på vad de egentligen vill och behöver. En del klienter behöver terapisamtal under en tuff period i livet, kanske efter en förlust. Andra behöver hjälp med sina relationsproblem – som kan bero på oläkta sår från barndomen.

Mer om Helene:

Är utbildad journalist och författare med fokus på personlig utveckling, relationer och hälsa. Hon har skrivit ett flertal böcker, bland dem Kärlekens språk, Stora bonusfamiljboken och boken Innan jag glömmer som är Nina Gunkes självbiografi om livet med Alzheimers sjukdom.

Du bokar  Helene via mail du här

Gizella Konkoly

Kroppsbehandling och Samtal

Utbildning & Erfarenhet:

Gizella är auktoriserad hudterapeutmästare, medicinsk massage terapeut, reiki master och certifierad handledare i sorgbearbetning med nästan 20 års arbetslivs erfarenhet.

Hudvårdsmästare

Gizella erbjuder:

Hudvårdsbehandlingar, medicinsk massage, energibehandlingar och sorgbearbetning. Alla behandlingar och samtal utformas efter din unika energi och behov.

Mer om Gizella:

”Har du en längtan efter återhämtning, klarhet eller själslig kontakt? Jag är tacksam att du väljer mig som din terapeut, det ska jag visa genom att du alltid kommer att vilja komma tillbaks till mig.”

Du bokar  Gizella här

Kicki Rongedal

Samtal

Utbildning & Erfarenhet:

Christina har en mastersexamen 2010 från Gestaltakademin i Skandinavien och University of Derby i England och är auktoriserad av Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter. Hon har en fil kand i Statsvetenskap från Uppsala universitet.I hennes bakgrund finns erfarenhet av att arbeta som pedagogisk ledare på Gestaltakademins terapeututbildning. Hon har även flerårig erfarenhet inom psykiatrin.

Christina erbjuder:

Gestaltterapi och handledning. Christina Rongedal är verksam som gestaltterapeut sedan 2010 och arbetar med individualterapi, parterapi och handledning. Hon arbetar med ett gestaltiskt förhållningssätt, vilket bl annat innebär ett samskapande i terapirummet. Fokus ligger på att tillsammans utforska hur det kommer sig att ett mående är som det är. Hur påverkar och påverkas klienten i sin tillvaro och hur går det till när hen gör sina val i relation till sin omvärld? Helheten en människa lever i behöver synliggöras så att nya och medvetna val kan göras i en önskad riktning.

Hon arbetar idag även som senior konsult med inriktning på handledning av chefer, ledningsgrupper och medarbetarutveckling. Alla typer av problematik som kan uppstå i en människas liv är välkomna att kontakta Christina för ett inledande samtal.  Några exempel kan vara nedstämdhet, kris, skifte i livet eller existentiella frågor.

Mer om Christina med egna ord:

”Jag tycker om att möta individ och grupp där de befinner sig och stanna där i den utsträckning som krävs, för att nya perspektiv ska bli möjliga att ta in och leda till förändring. Min utgångspunkt är att klienten redan vet sitt egentliga behov, men inte har möjlighet att se eller höra den utan behöver stöd i mötet med en annan för att ge den form. Rörlighet är ett ledord för mig.”

Du bokar Kicki genom kontaktformulär

Annika Sahlée

Samtal

Utbildning & Erfarenhet:

Annika är Leg. psykolog och psykoterapeut. Har en Ph.D i analytisk och psykodynamisk psykoterapi, jungiansk analytiker. Grundutbildning som Socionom med Master i social vetenskap, MSW. 20 års yrkeserfarenhet som socionom och konsult samt projektledare. Har varit rådgivare i sociala framtidsvisioner åt regeringen (2001-2003), handledare samt coach för företagsanställda. Privat psykoterapeutisk praktik i över 20 år.

Vidareutbildningar i klinisk sexologi, EMDR Traumaterapi, PEP-psykoenergetisk psykoterapi, Authentic Movements, Drömtydning- individuellt och i grupp, Coaching, Future Workshop för grupper, Trager -psykofysisk integrering, Mindfulness.

Annika erbjuder:

en insikts-och relations-baserad terapi samt kroppsterapi, enskilt och i grupp. Hon har stor internationell erfarenhet, även av utbildningar, arbete och boende utomlands. Arbetar på följande språk; Svenska, engelska, tyska, danska och viss franska.

Du bokar Annika via hennes hemsida

Susanne Sahlée

Samtal

Utbildning & Erfarenhet:

Susanne är utbildad och auktoriserad alternativmedicinsk praktiker i Tyskland och har tillstånd att arbeta med människor inom områdena psykisk och fysisk hälsa. Hon har drivit sin egen praktik i Kiel i 10 år och har en bred kunskap om holistisk hälsa.

Susanne är utbildad i följande psykoterapeutiska metoder: EMDR, traumaterapi, TSY – traumakänslig yoga, hypnoterapi enligt M. Erickson, anknytningspsykoterapi, kognitiv beteendeterapi REVT och QHHT.

För fysisk behandling är Susanne utbildad i mitokondriell terapi, som omfattar tarmhälsa – mental hälsa – mikronäringsämnen – kronisk stress – tungmetaller och avgiftning.

Susanne erbjuder:

Susanne arbetar integrativt och har utvecklat ett eget koncept med sina psykoterapeutiska metoder, där hon använder ett stärkande förhållningssätt i den första delen av behandlingen och ett frigörande förhållningssätt i den andra delen.

Konceptet bygger på anknytningspsykoterapi, som ser orsaken till många psykiska störningar och sjukdomar som rotade i tidig barndomsutveckling. Dessutom erbjuder Susanne energetiska behandlingar som NADA-akupunktur och stämgaffelakupunktur.

Susanne tar emot människor med olika psykiska och fysiska besvär som söker en holistisk och integrativ behandling.

Terapispråk engelska och tyska.

För bokning av tid kontakta Susanne via susannesahlee.se

RUM 7

AMETISTEN

Caroline Kraus

Samtal

leg psykolog, leg psykoterapeut

 

Du bokar Caroline genom kontaktformulär

Carolina Welin

Samtal

Utbildning & Erfarenhet:

Psykosyntesterapeut/PSA. Utbildad vid PsykosyntesAkademin

Du bokar Carolina genom kontaktformulär

Padma Schrewelius

Samtal

Utbildning & Erfarenhet:

Utbildad integrativ terapeut i affektfokuserad psykodynamisk terapi, kognitiv beteendeterapi och existentiell vägledning. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med medicine magisterexamen, samt beteendevetare med fil. kand i psykologi. Har även utbildning i sexologi och psykosomatiska besvär. Har god erfarenhet av att arbeta med anknytningsrelaterade svårigheter samt med minoritetsstress.

Padma erbjuder:

Padma erbjuder samtalsterapi för individer, par och grupper. Hon utgår från ett helhetstänk där hon betraktar tanke, kropp, bakgrund och kontext i ett intrikat samspel som formar oss till individer. Det integrativa förhållningssättet ger henne möjlighet att anpassa metodiken efter personen hon har framför sig, beroende på problemställning, behov och önskemål. Hon ser dig som individ och bygger relation med dig så att du kan känna dig hållen och få en ny anknytningserfarenhet.

Mer om Padma med egna ord:

”Jag vill öppna nya vägar för dig att nå djupare in i dig själv och läka de känslomässiga sår som hindrar dig från att bli mer av det du redan är.”

Du bokar Padma genom hennes websida

RUM 8

ROSENKVARTSEN