Våra terapeuter

Välkommen till Hälsoporten i Stockholm. Här presenterar vi våra terapeuter med bild och beskrivning av deras kompetenser och speciella inriktning sorterade under de rum de hyr:
1 Opalen, 2 Smaragden, 3 Citrinen, 4 Kalciten, 5 Korallen, 6 Safiren, 7 Ametisten, 8 Rosenkvartsen.

Länk till hur du enkelt bokar tid on-line finns i anslutning till varje terapeut.  En del har online-kalendrar, andra når du genom länk till  kontaktformulär. Vill du också bli en av oss, läs om hur du hyr behandlingsrum hos oss här

Våra terapeuter

RUM 1

OPALEN

Sabine Rosén

Kroppsbehandling, näringskonsultation

Utbildning & Erfarenhet:

Sabine är utbildad Kinesiolog, Akupunktör, Massageterapeut, Näringsterapeut, Fytoterapeut. Sabine Rosén har under sina mer än 30 år i yrket utvecklat “Spine-and Bodyflow Kinesiology” som kombinerar ett österländskt helhetstänk med ett mer västerländskt detaljkunnande.

Sabine erbjuder:

Behandling med kinesiologi, akupunktur, näringskonsultationm fytoterapi och massageterapi. Sedan 2016 driver Sabine en Yrkesutbildning till Kinesiolog, som är kvalitetssäkrad av Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.  Läs mer om utbildningen här. 2021 valdes Sabine till Årets medlem i KRY. Några rader ur motiveringen: ”Hennes driv, genuina intresse för andra och hennes starka övertygelse är en inspiration för oss alla. Sabines positiva framtoning och inkluderande förhållningssätt till sitt yrke gör henne till en ambassadör av klass. ” Läs mer

BOKA: Sabine är oftast fullbokad lång tid framöver, men har ibland tider för att ta emot nybesök.  Är du klient sedan tidigare har Sabine ett par olika behandlingspaket du bokar här

30 dagars Lust & Glädje, projekt för välmående.

RUM 2

SMARAGDEN

Agneta Dahlerus

Samtal

Utbildning & Erfarenhet:

Agneta  är utbildad familjeterapeut samt symboldramaterapeut. Agneta har lång erfarenhet av möten med människor inom vård och omsorg och är även verksam sedan många år som familjebehandlare inom socialtjänsten.

Agneta erbjuder:

Agnetas terapiform Symboldrama är en visualiserande form av psykoterapi  som passar dig som vill hitta/återfinna din kraft och glädje eller kan behöva finna och reparera något inom dig som skadats och hindrar dig att leva fullt ut här och nu.

Ett terapitillfälle är indelat i tre delar. Första delen består av ett längre samtal.  I den andra delen sker arbetet i det som kallas den inre scenen, vilket är en guidad visualiserande djupavslappning (Symboldrama) där man med vägledning av terapeuten visualiserar inre bilder/symboler som man sedan arbetar med i terapin. Därefter följer ett kortare samtal. Som sista moment hemma ritar/målar man en bild från Symboldramat. Observera att detta moment inte är någon prestationsuppgift utan ett helt kravlöst moment för att bearbeta känslor på. Nästkommande terapitillfälle tolkar man sin bild tillsammans med terapeuten.

Symboldrama tillsammans med samtal hjälper dig att bearbeta och integrera ditt förflutna med nuet men kan också med fördel användas för att inspirera och motivera dig att följa din längtan in i framtiden.

Du bokar Agneta via e-post

Christine Wallmofeldt

Samtal

Utbildning & Erfarenhet:

Socionom och författare utbildad i Medling och Grundutbildning i psykoterapi

Christine erbjuder:

Terapeutiskt skrivande, medling, parterapi och enskild samtalsterapi.

Egenterapi och/eller gruppterapi i terapeutiskt skrivande.

Medling mellan par, skilda föräldrar eller inom familje.

Egenterapi genom traditionell samtalsterapi.

Christine ger utrymme åt både kreativitet och läkande i kombinationen mellan skrivande och terapi. Hon också ägnat tio år åt medling mellan föräldrar i konflikt och arbetar med det både inom och utanför domstolens ramar.

Hennes skönlitterära bok ”Vi var en gång” finns som där böcker finns som faktiskt bok, ljudbok och e-bok.

På vår och höst erbjuder hon olika kurser i sin 1600-talas kvarn i Toscana.

Mer om Christine med egna ord:

”Terapeutiskt skrivande? brukar människor fråga. Tänk på det som bildterapi, fast med en penna istället för en pensel.”

Du bokar Christine via WallmofeldtAB@gmail.com

RUM 3

CITRINEN

Eva Åsberg

Samtal

Utbildning & Erfarenhet:

Intuitiv coach. I hela sitt liv har Eva varit medial. Eva är också skattejurist sedan många år.

Eva erbjuder:

Utifrån medialiteten har hon utarbetat en metod där hon coachar klienter att hitta sina styrkor, förmågor och inre trygghet. Som skattejurist hjälper hon enskilda firmor och små aktiebolag med bokföring och deklaration.

Mer om Eva med hennes egna ord:

Jag en varm, glad och humoristisk person med en förkärlek för naturen. Därför har jag valt att bo ute i skogen på ett litet berg. Jag har ett förflutet som ungdomsledare inom scoutrörelsen.

Du bokar Eva genom att ringa eller skicka sms till 073 670 48 98

RUM 5

KORALLEN

Maria Laurila

Kroppsbehandling

Utbildning & Erfarenhet:

Maria är utbildad kinesiolog, massageterapeut, kraniosakralterapeut och snart färdig akupunktör. Maria är även en del i lärarteamet på Sabine Rosén Utbildningar som utbildar kinesiologer.

Maria erbjuder:

Utifrån sin breda kunskap och långa yrkeserfarenhet har hon förmåga att se varje klients behov och väver in all sin kunskap i behandlingen.

Mer om Maria med egna ord:

”Många kunder brukar fråga mig vad de ska säga, att jag gör, om någon frågar. Svaret brukar bli: ”Jag hjälper mina klienter att hitta orsaken till de problem som uppstått”. Jag är en social & positiv person med många strängar på min lyra. Jag är bland annat scoutledare och brinner för att arbeta med ungdomar. Ett annat intresse är att lyssna på musik och jag går gärna på rockkonserter. ”

Du bokar Maria direkt via online-kalender här

Anette Pettersen

Kroppsbehandling

Utbildning & Erfarenhet:

Vitalmetoden. Medicinsk Massageterapeut, hälsoutvecklare
VD och utbildningsansvarig på YSMT.se

Anette Erbjuder:
Vitalmetoden är ursprungligen en innovationspris-vinnande massagebehandling mot huvudvärk.
Anette får även, mycket, goda resultat vid yrsel/yrselmigrän, tinnitus samt nack- och ryggsmärta
och har ett stort intresse för hormon- och näringsobalanser. Hon jobbar även, vid behov, med kinesiotejpning, hårmineralanalyser och dry needling.
Mer om Anette med egna ord:

”Låt ingen inbilla dig att smärta är ett normaltillstånd för vissa och att du behöver gå i smärt-rehab för att lära dig leva med det. Smärta är alltid ett tecken på att något, i din inre eller yttre miljö, inte fungerar. Tillsammans, med dig som patient, utför vi ett detektivarbete och tar reda på vad.”

Boka din fria telefonkonsultation. Du bokar Anettedirekt i Boka direkt här

RUM 6

SAFIREN

Åsa Forssén

Samtal

Utbildning & Erfarenhet:

Åsa Forssén är auktoriserad gestaltterapeut med en masterexamen 2005 från Gestaltakademin i Skandinavien och University of Derby i England. Därutöver är hon utbildad kbt-terapeut, Steg 1 samt parterapeut, Imagoterapi. Hon är även auktoriserad handledare samt Mindfulnessinstruktör. Åsa har flera decenniers erfarenhet av att möta människor med samtal i olika former, dels inom psykoterapeutiska sfären, dels inom psykiatrin samt därutöver inom läraryrket.

Åsa erbjuder:

Individualterapi, parterapi och handledning. Till Åsa kommer människor med många olika problem, det kan handla om nedstämdhet, depression, relationssvårigheter, ångest, livskris, sorg, arbetsrelaterade problem eller konflikter men även basala livsfrågor om hur det är att vara människa i den värld vi lever i.

Mer om Åsa med egna ord:

”Jag har ett stort intresse för vad det är att vara människa. I gestaltterapi ser man till helheten. Mot vilken bakgrund uppstår de svårigheter vi upplever? Med nuet i fokus undersöker vi tillsammans vad som sker i klientens möte med omvärlden.”

Du bokar Åsa genom kontaktformulär

Mustafa Alkeissy

Samtal

Utbildning & Erfarenhet:

Mustafa Alkeissy arbetar med neurolingvistisk programmering, hypnoterapi och läkande coaching. Utöver det är han även utbildad i mindfulness, qi-gong och andningcoach. Han har hållit i flera kurser inom Qi-gong och meditation för en djupare harmoni under vardagen. Han har även arbetat in psykiatrin, maskrosbarn och volontär på mind självmordslinjen.

Mustafa erbjuder:

Till Mustafa kommer det människor som känner att det har blivit dags för en förändring. Han tror på att förändringar sker per automatik efter en ändring av synvinkeln i det undermedvetna. Han menar att undermedvetna behöver imponeras för att ändras.  Det kan innebära: förstå tagna beslut, läkning av djupa sår, behandling av inre barnet, ego och chakra i balans samt tillgång till egna verktyg som meditationer/övningar.

Mer om Mustafa:

Mustafa är öppen med att han själv varit med om svår uppväxt, han tycker att det har gjort honom rund i sitt bemötande det i sig skapar en trygghet i klienter han träffar.

Du bokar Mustafa genom kontaktformulär

Kicki Rongedal

Samtal

Utbildning & Erfarenhet:

Christina har en mastersexamen 2010 från Gestaltakademin i Skandinavien och University of Derby i England och är auktoriserad av Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter. Hon har en fil kand i Statsvetenskap från Uppsala universitet.I hennes bakgrund finns erfarenhet av att arbeta som pedagogisk ledare på Gestaltakademins terapeututbildning. Hon har även flerårig erfarenhet inom psykiatrin.

Christina erbjuder:

Gestaltterapi och handledning. Christina Rongedal är verksam som gestaltterapeut sedan 2010 och arbetar med individualterapi, parterapi och handledning. Hon arbetar med ett gestaltiskt förhållningssätt, vilket bl annat innebär ett samskapande i terapirummet. Fokus ligger på att tillsammans utforska hur det kommer sig att ett mående är som det är. Hur påverkar och påverkas klienten i sin tillvaro och hur går det till när hen gör sina val i relation till sin omvärld? Helheten en människa lever i behöver synliggöras så att nya och medvetna val kan göras i en önskad riktning.

Hon arbetar idag även som senior konsult med inriktning på handledning av chefer, ledningsgrupper och medarbetarutveckling. Alla typer av problematik som kan uppstå i en människas liv är välkomna att kontakta Christina för ett inledande samtal.  Några exempel kan vara nedstämdhet, kris, skifte i livet eller existentiella frågor.

Mer om Christina med egna ord:

”Jag tycker om att möta individ och grupp där de befinner sig och stanna där i den utsträckning som krävs, för att nya perspektiv ska bli möjliga att ta in och leda till förändring. Min utgångspunkt är att klienten redan vet sitt egentliga behov, men inte har möjlighet att se eller höra den utan behöver stöd i mötet med en annan för att ge den form. Rörlighet är ett ledord för mig.”

Du bokar Kicki genom kontaktformulär

Carolina Welin

Psykosyntesterapeut/PSA

Utbildning & Erfarenhet:

Utbildad vid PsykosyntesAkademin

Carolina erbjuder:

text kommer inom kort

Mer om Carolina med egna ord:

text kommer inom kort

Du bokar Carolina genom kontaktformulär

RUM 7

AMETISTEN

Helene Arkhem

Samtal

Utbildning & Erfarenhet:

Helene är diplomerad samtalsterapeut, utbildad inom psykosyntes vid HumaNova. Helene är även certifierad handledare för sorgbearbetning, utbildad vid Svenska institutet för sorgbearbetning

Helene erbjuder:

Samtalsterapi, parterapi och sorgbearbetning. Till Helene kommer människor i olika åldrar för stöttande och empatiska samtal. Många längtar efter en förändring i sitt liv, men är osäkra på vad de egentligen vill och behöver. En del klienter behöver terapisamtal under en tuff period i livet, kanske efter en förlust. Andra behöver hjälp med sina relationsproblem – som kan bero på oläkta sår från barndomen.

Mer om Helene:

Är utbildad journalist och författare med fokus på personlig utveckling, relationer och hälsa. Hon har skrivit ett flertal böcker, bland dem Kärlekens språk, Stora bonusfamiljboken och boken Innan jag glömmer som är Nina Gunkes självbiografi om livet med Alzheimers sjukdom.

Du bokar  Helene via mail du här

Caroline Kraus

Samtal

leg psykolog, leg psykoterapeut

 

Du bokar Caroline genom kontaktformulär

Ann-Charlotte Rubinstein

Samtal

Utbildning & Erfarenhet:

Ann-Charlotte har en beteendevetenskaplig högskoleutbildning på magisternivå samt utbildning i bland annat MI, Svåra samtal (1 årig utbildning från S:t Lukas), coaching, handlednings- samt krisberedskapsutbildning.

Hon har också en medicinsk utbildning, inriktning psykiatri och flera års erfarenhet av arbete inom psykiatrin. Ann-Charlotte har mångårig erfarenhet av att möta människor i olika former av samtal både som chef och specialist internationellt och från offentlig – och ideell verksamhet.

Ann-Charlotte erbjuder:

Ann-Charlotte Rubinstein erbjuder individuell samtalsterapi (till reducerat arvode) som en del av sista året på utbildningen till Gestaltterapeut (550 kr/Tim inkl. moms, studerande 200 kr/Tim inkl. moms). Till Ann-Charlotte kommer människor med många olika svårigheter. Det kan handla om stress, nedstämdhet eller konflikter och svårigheter i relationer privat eller i arbetet.

Mer om Ann-Charlotte med egna ord:

”Det gestaltterapeutiska förhållningssättet är ett interaktivt förhållningssätt som innebär att få stöd att återvända till – och vara i tankar och känslor du har. I terapirummet är vi med det som är din upplevelse och hela du får plats. Vi utforskar och medvetandegör tillsammans hinder eller teman som står i vägen för din personliga utveckling eller ditt välbefinnande och balans i livet. Varmt välkommen att ta kontakt för ett första möte!”

Du bokar Ann-Charlotte genom kontaktformulär

Padma Schrewelius

Samtal

Utbildning & Erfarenhet:

Utbildad integrativ terapeut i affektfokuserad psykodynamisk terapi, kognitiv beteendeterapi och existentiell vägledning. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med medicine magisterexamen, samt beteendevetare med fil. kand i psykologi. Har även utbildning i sexologi och psykosomatiska besvär. Har god erfarenhet av att arbeta med anknytningsrelaterade svårigheter samt med minoritetsstress.

Padma erbjuder:

Padma erbjuder samtalsterapi för individer, par och grupper. Hon utgår från ett helhetstänk där hon betraktar tanke, kropp, bakgrund och kontext i ett intrikat samspel som formar oss till individer. Det integrativa förhållningssättet ger henne möjlighet att anpassa metodiken efter personen hon har framför sig, beroende på problemställning, behov och önskemål. Hon ser dig som individ och bygger relation med dig så att du kan känna dig hållen och få en ny anknytningserfarenhet.

Mer om Padma med egna ord:

”Jag vill öppna nya vägar för dig att nå djupare in i dig själv och läka de känslomässiga sår som hindrar dig från att bli mer av det du redan är.”

Du bokar Padma genom hennes websida

RUM 8

ROSENKVARTSEN

Magnus Groen

Kroppsbehandling

Utbildning & Erfarenhet

TKM läkare (Traditionell Kinesisk medicin) & Kroppsterapeut